சர்வதேசத் திரைப்பட விழா- யாழ்ப்பாணம்

Rosei Kajan

Administrator
Staff member
#1
இதழ் 5 இற்காக இவ்வாக்கத்தை எழுதிய எழுத்தாளர் உஷாந்தி கௌாமனுக்கு நெஞ்சம் நிறைந்த நன்றிகள்!

செந்தூரம்-இதழ்-5-08.jpg


செந்தூரம்-இதழ்-5-09.jpg


செந்தூரம்-இதழ்-5-10.jpg
 
Top