அத்தியாயம் 24

#41
so sad sorry. may God give you the courage to overcome the situation.
 
#42
My hearty condolences Nitha. Pls stay strong, Let his soul Rest In Peace
 
#43
வாசகர்களுக்கு வணக்கம்!


நிதனியின் அப்பா காலமாகிவிட்டார் . அத்துயரிலிருந்து அவர் மீண்டுவரும் வரை கொஞ்சம் பொறுத்திருங்கள்!

நன்றி!
Sorry nitha sis. நான் இப்போ தான் பார்த்தேன், உங்கள் தந்தையின் ஆன்ம சாந்திக்கும் உங்கள் குடும்பத்தினரின் மன ஆறுதலுக்கும் இறைவனை வேண்டுகிறேன்.
 
#44
Sorry mamyou may have lost a loved one but heaven gained another angle
 
#45
deepest condolences Nitha sis
may his soul rest in peace
 
Top