‘காதல் செய்த மாயமோ!’ மின்னிதழ் வடிவில்…

அன்பு வாசகர்களே! ‘காதல் செய்த மாயமோ!’ மின்னிதழ் வடிவில் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. eBook ஆக download செய்தும், kindle lending libraries மூலமும் வாசிக்கலாம். கீழேயுள்ள லிங்க் மீது கிளிக் செய்யவும் .   காதல் செய்த மாயமோ!   ஏனைய  மின்னிதழ் வெளியீடுகள்  Advertisements Continue reading ‘காதல் செய்த மாயமோ!’ மின்னிதழ் வடிவில்…

‘சில்லிடும் இனிமை தூறலாய்!’ மின்னிதழ் வடிவில்…

அன்பு வாசகர்களே! ‘சில்லிடும் இனிமை தூறலாய்!’ மின்னிதழ் வடிவில் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. eBook ஆக download செய்தும், kindle lending libraries மூலமும் வாசிக்கலாம். கீழேயுள்ள லிங்க் மீது கிளிக் செய்யவும் .   ‘சில்லிடும் இனிமை தூறலாய்!’ மின்னிதழ் வடிவம் பெற்ற ஏனைய நாவல்கள்    Continue reading ‘சில்லிடும் இனிமை தூறலாய்!’ மின்னிதழ் வடிவில்…

உயிரில் கலந்த உறவிதுவோ! eBook வடிவில்….

அன்பு வாசகர்களே! ‘உயிரில் கலந்த உறவிதுவோ!’ நாவல் e book வடிவில் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. e book ஆக download செய்தும், kindle lending libraries மூலமும் வாசிக்கலாம். கீழேயுள்ள லிங்க் மீது கிளிக் செய்யவும் . உயிரில் கலந்த உறவிதுவோ! ஏனைய e books       Continue reading உயிரில் கலந்த உறவிதுவோ! eBook வடிவில்….

eBooks

அன்பு வாசகர்களே! எனது முதல் இரு  கதைகளும் eBook வடிவில்  வெளியாகியுள்ளதை மிக்க மகிழ்வோடு உங்களிடம் பகிர்ந்து கொள்கிறேன். வாசிக்கும்  ஆர்வமுள்ளவர்கள் கதை தலைப்பில் கிளிக் பண்ணினால் அழகாக வழிகாட்டுமாம். நீயில்லாது வாழ்வேதடி! மயிலிறகாய்!   ஏனைய eBooks       Continue reading eBooks

e books!

கதையின் தலைப்பில் கிளிக் பண்ணினால் வழிகாட்டும் வாசகர்களே! உன்னில் என் நெஞ்சம்  தடுமாறுதே ! 2 நீ என் சொந்தமடி !   ஏனைய eBooks                     Continue reading e books!