திருடிய இதயத்தை திருப்பிக்கொடு! – நிதனிபிரபு

  குறும்புகளின் சொந்தக்காரியான நாயகி, அவளை உருகி உருகி நேசிக்கும் நாயகன் , அவன் நேசம் தெரியாது , ‘உனக்கு இருக்குடா’ என்று வீராப்பாக புறப்பட்டுச் செல்பவள் எப்படி அவனோடு வாழ்வில் இணைந்தாள் என்பதை, சற்றும் சுவாரசியம் குன்றாது சொல்லும் கதை.. Advertisements Continue reading திருடிய இதயத்தை திருப்பிக்கொடு! – நிதனிபிரபு