தனிமை துயர் தீராதோ!- நிதனிபிரபு

இந்தக் கதையை எழுதியதற்காய் நிச்சயமாக மிகவும் சந்தோசமாக உணர்கிறேன். எந்த இலக்கையும் நிர்ணயிக்காமல் பொழுது போக்காக ஆரம்பித்த என் எழுத்து, ஏதோ ஒன்றை தொட்டதாய் இந்தக் கதை மூலம் உணர்கிறேன். அப்படி என்னை உணரவைத்த அழகான காதல் இது! Advertisements Continue reading தனிமை துயர் தீராதோ!- நிதனிபிரபு