இதயத்துடிப்பாய் காதல்!- நிதனிபிரபு

என் மூன்றாவது படைப்பு. இதில் காதல் வாழ்ந்திருக்கும். உணர்வுகளை மட்டுமே மையமாக கொண்டு படைக்கப்பட்டது. கூட்டுப்புறா ஒன்றும் தடையற்ற வானில் சிறகடிக்கும் ஆண்புறா ஒன்றும் கொஞ்சி குலவியிருக்கும்! Advertisements Continue reading இதயத்துடிப்பாய் காதல்!- நிதனிபிரபு