இந்நிலவை மன்னிப்பாயோ என் நிலவே! -7

அன்பு வாசகர்களே ! துஜி சஜீயின்  கதைக்கான அடுத்த அத்தியாயம் இதோ!   வாசித்துவிட்டு உங்கள் கருத்துக்களைப் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள். அடுத்த அத்தியாயம் வரும் புதன் பதிவிடுகின்றேன் .   அத்தியாயம் 7.     Advertisements Continue reading இந்நிலவை மன்னிப்பாயோ என் நிலவே! -7