“செந்தூரம்” வைகாசி இதழ்

ஹாய் ஹாய் மக்களே,

 

நாங்கள் பார்த்துப் பார்த்து செதுக்கிய சிற்பம் ஒன்றை உங்கள் கண்முன்னே காட்ச்சிப்படுத்தும் நேரமிது! மிகவுமே நிறைவாய் உணர்கிறோம்! இதழ் மிக மிக சிறப்பாய் அமைய பங்களிப்புச் செய்த அத்தனை அன்பு உள்ளங்களுக்கும் மிக்க நன்றி!! இன்று மட்டுமல்ல என்றுமே உங்களின் ஆக்கங்களும் ஊக்கங்களும் எங்களுக்கு வேண்டும் என்று அன்போடு கேட்டுக் கொள்கிறோம். வாழ்த்தி ஊக்குவித்த அன்பு உள்ளங்களுக்கு இதயம் நிறைந்த நன்றி! புதிதாய் இணைய விரும்பும் ஆர்வலர்கள் அத்தனைபேரையும் இரு கரம் நீட்டி வரவேற்கிறோம்!! 

இதோ எங்கள் இதழ், பார்வையிட்டு படித்து மகிழ்வீர்! எப்படி இருந்தது என்றும் சொல்வீர்களாக இருந்தால் மிகவுமே மகிழ்வோம்! நிச்சயம் சொல்லவேண்டும்; குறையானாலும் சரிதான் நிறையானாலும் சரிதான். இன்னும் எப்படி இருந்தால் இன்னுமே நன்றாக இருக்கும் என்பதையும் சொல்லவேண்டும்! அப்போதுதானே இன்னுமின்னும் புதுப்பொலிவுடன் மின்னுவாள் எங்கள் செந்தூரப்பெண்!

 

Advertisements

11 thoughts on ““செந்தூரம்” வைகாசி இதழ்

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s