‘டேட்ஸ் கேக்’

** ‘டேட்ஸ்கேக்’ இன்னமும் சுவையாக வர, ஒரு சின்ன variation :

cadju plums உடன் கொஞ்சம் candied peel, 2 tbl spoon fresh orange juice, honey சேர்த்து ஊறவைத்து mix பண்ணி பாருங்க இன்னும் moist ஆகவும் taste ஆகவும் இருக்கும். 

தகவலுக்கு நன்றி நிம்ஸ்

 

 

Advertisements