‘என் பூக்களின் தீவே!’ தீபி அவர்களின் பார்வையில் …

“என் பூக்களின் தீவே ” என்னையும் அறியாமல் என் இதழ்களில் புன்னகை பூத்திடச் செய்த புது டாம் அண்ட் ஜெர்ரி.
அனலைத்தீவின் அட்டகாச வர்ணனையில் அகத்தின் ஆர்வத்தீயை அணைத்திட இயலவில்லை .
அகல், இவள் ஒரு சூறாவளி. எங்கே, எப்பொழுது, எப்படி மையம் கொள்ளுவாள் என்பது அவளுக்கே தெரியாது. விளையாட்டுத்தனம் கொண்டிருந்தாலும் விபரீதமான நிலையிலும் விளைவில்லா முடிவுகளை வினாடியில் எடுக்கும் வித்தைக்காரி .வருணிடம் கொள்ளும் உரிமை, கோபமும் விதண்டாவாதமும் விழியில் நீர் வர சிரித்திட செய்கிறது .
வருண், வடிவான அச்சாப்பிள்ளையை  கல்யாணம் கட்டி கொள்வதை விட்டு இந்த வானரப்படை தலைவியிடம் சிக்கி சின்னா பின்னமாவது விதி செய்த சதியோ!
ராகவே பேசாமல் வெளிவருமிடத்தும், தோழியின் தொலைந்த வாழ்வை செப்பனிட தந்தை கூறிய மாற்று வழியை திடமாக மறுத்து தன்னுடைய காதலை வெளிப்படுத்துமிடத்தும் சபாஷ் .

அனு, ராகவ் அடுத்தவர்களை காயப்படுத்துவதில் காட்டிய அவசரத்தை தங்கள் காதலை நிலை நிறுத்தி கொள்வதில் காட்ட தவறியது இன்றைய நிலையை இமைகளின் முன்னே நிலை நிறுத்துகிறது .
என் பூக்களின் தீவே
எந்நிலையிலும்
எத்திசை சென்றாலும்
மாறாத
மண்ணின் நேசம்!
 
Advertisements