‘டேட்ஸ் கேக்’

** ‘டேட்ஸ்கேக்’ இன்னமும் சுவையாக வர, ஒரு சின்ன variation : cadju plums உடன் கொஞ்சம் candied peel, 2 tbl spoon fresh orange juice, honey சேர்த்து ஊறவைத்து mix பண்ணி பாருங்க இன்னும் moist ஆகவும் taste ஆகவும் இருக்கும்.  தகவலுக்கு நன்றி நிம்ஸ்     Continue reading ‘டேட்ஸ் கேக்’