உன் வாசமே என்சுவாசமாய்! …..வேத கெளரியின் பார்வையில்

 

உன் வாசமே என் சுவாசமாய்!- ரோசி கஜன்

அவனின் பார்வையில் கூட படகூடாது …என் பார்வையிலும் அவன் பிம்பம் விழக்கூடாது என்று முரண்டும் நாயகி …

அவனின் பார்வையில் அவளும் சாதாரணமே …ஆனால் அவளின் வாசம் அவனின் சுவாசமாய் மாறியது அது எப்படி ..?

“ இதில் நீயா ..?நானா ..? போட்டியேன்..? அனைத்தும் சாத்தியமானது ..நானும் நீயும் …நாமானதில்…”.. இது எப்படி சாத்தியம் ….

அன்பு ,பிரிவு ,பாசம் ,காதல் ,நட்பு , இப்படி பல பரிமாணங்களை சுவாரசியமாக கொண்டு செல்கிறார் நமது எழுத்தாளர் ரோசி ….

Advertisements