12. உன் வாசமே என் சுவாசமாய்!

பெண் என்பவள் மென்மையானவள், உடலளவில்! 

மனதளவில் எஃகுவிற்குச் சமமானவள் அல்லவா?

எத்தனை எத்தனையோ இடர்களையும் கஷ்டங்களையும் உடலளவில் ஏற்கத் தடுமாறினாலும், மனதளவில் ….அவ்வளவு இலகுவில் தடுமாறுவதா ?

எதிர்த்து நிமிர்ந்து நிற்க வேண்டாமா?

சந்திக்கும் இடர் எத்தகைய கொடியதாயினும், ஒருத்தி, எதிர்த்து நிமிர்ந்து நின்றால் ?

இக்கேள்விக்கான விடையாய் …அழகிய காதலும் , அழியாத பாசமும் கலந்து நகரும்  கதை…உங்கள்  மனங்களில்  நிலையான இடத்தையும் பிடித்துக் கொள்ளும் .

 

Advertisements