உன் வாசமே என் சுவாசமாய்! 31

அன்பு வாசகர்களே !

இதோ அடுத்த அத்தியாயம் .

உங்கள் கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொள்ள மறக்காதீர்கள் .

அத்தியாயம் 31

Advertisements

உன் வாசம் என் சுவாசமாய்! 29

அன்பு வாசகர்களே!

இதோ அடுத்த அத்தியாயம்..

என்னடா ஒரு எபி என்று முணுமுணுக்க  வேண்டாம் .

இனி,  திங்கள் வியாழன் எபி போடுவேன் .

இன்னும் பத்து எபிகள் உண்டு .தவறாது தருவேன் . இதுவரை வாசிக்காதவர்கள் தாராளமாக வாசிக்க ஆரம்பிக்கலாம் .

 நான் என்னதான் பிஸி என்றாலும் கதை பதிவதுபோல நீங்கள் இல்லை …

வாசித்துவிட்டு அமைதியாகப் போனால் ..விடுங்கோ விடுங்கோ..

விரும்பியவர்கள் உங்கள் கருத்துக்களைப் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் .

அத்தியாயம் 29

உன் வாசமே என் சுவாசமாய் ! 22, 23, 24

அன்பு வாசகர்களே!

அடுத்த மூன்று பதிவுகள்இதோ…

உங்கள் கருத்துக்களை அறிய முடிந்தால் மிக்க மகிழ்வடைவேன்.

 அத்தியாயம் 22

அத்தியாயம்  23

 அத்தியாயம் 24