உன் வாசமே என் சுவாசமாய்! 31

அன்பு வாசகர்களே ! இதோ அடுத்த அத்தியாயம் . உங்கள் கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொள்ள மறக்காதீர்கள் . அத்தியாயம் 31 Advertisements Continue reading உன் வாசமே என் சுவாசமாய்! 31

உன் வாசமே என் சுவாசமாய்! 30

அன்பு வாசகர்களே ! இதோ அடுத்த அத்தியாயம் . உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்.  அத்தியாயம் 30   Continue reading உன் வாசமே என் சுவாசமாய்! 30

உன் வாசம் என் சுவாசமாய்! 29

அன்பு வாசகர்களே! இதோ அடுத்த அத்தியாயம்.. என்னடா ஒரு எபி என்று முணுமுணுக்க  வேண்டாம் . இனி,  திங்கள் வியாழன் எபி போடுவேன் . இன்னும் பத்து எபிகள் உண்டு .தவறாது தருவேன் . இதுவரை வாசிக்காதவர்கள் தாராளமாக வாசிக்க ஆரம்பிக்கலாம் .  நான் என்னதான் பிஸி என்றாலும் கதை பதிவதுபோல நீங்கள் இல்லை … … Continue reading உன் வாசம் என் சுவாசமாய்! 29

உன் வாசமே என் சுவாசமாய் ! கதையிலிருந்து…

உன் வாழ்க்கையில் நடந்துவிட்ட ஒன்று,    நினைக்க நினைக்க துன்பம் தருமானால்,    உன்னை வாட்டி வதைக்குமானால்,    உன்னைத் தன்னிஷ்டத்துக்கு அகங்காரத்தோடு ஆட்டி வைக்க முயலுமானால்,    அப்படிப்பட்ட ஒன்றுக்கு உன் சிந்தையில் நீ இடமே தரலாகாது.    அப்படி இடம் தருபவளாள்/னால் வாழ்வை வெற்றிகொள்ள முடியவே முடியாது.   கடக்கும் ஒரு கணத்தையேனும் நிம்மதியாக, அமைதியாகக் கழிக்கவே முடியாது. … Continue reading உன் வாசமே என் சுவாசமாய் ! கதையிலிருந்து…

உன் வாசமே என் சுவாசமாய்! 27 , 28

அடுத்த அத்தியாயங்கள் இதோ மக்களே!  உங்கள் கருத்துக்களை அறிந்து கொள்ள ஆவலோடு உள்ளேன்! அத்தியாயம் 27  அத்தியாயம்  28   Continue reading உன் வாசமே என் சுவாசமாய்! 27 , 28

உன் வாசமே என் சுவாசமாய்! 25,26

அன்பு வாசகர்களே!   அடுத்த  இரண்டு  பதிவுகள் இதோ.. உங்கள் கருத்துக்களை அறிய முடிந்தால் மிக்க மகிழ்வடைவேன். அத்தியாயம் 25 அத்தியாயம் 26 Continue reading உன் வாசமே என் சுவாசமாய்! 25,26

உன் வாசமே என் சுவாசமாய் ! 22, 23, 24

அன்பு வாசகர்களே! அடுத்த மூன்று பதிவுகள்இதோ… உங்கள் கருத்துக்களை அறிய முடிந்தால் மிக்க மகிழ்வடைவேன்.  அத்தியாயம் 22 அத்தியாயம்  23  அத்தியாயம் 24 Continue reading உன் வாசமே என் சுவாசமாய் ! 22, 23, 24