உன் வாசமே என் சுவாசமாய்! 19 , 20 , 21.

அன்பு வாசகர்களே! அடுத்த மூன்று அத்தியாயங்கள்  பதிந்துள்ளேன் . வாசித்துவிட்டு உங்கள் கருத்துக்களைப் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள். பாடசாலை செப்டெம்பர் முதல் கிழமை ஆரம்பிக்கும் வரை, ஒவ்வொரு சனியும் மூன்று அத்தியாயங்கள் சேர்த்துப் பதிவிடுகிறேன் . சரிதானே .   அத்தியாயம் 19 அத்தியாயம்  20 அத்தியாயம்  21     Advertisements Continue reading உன் வாசமே என் சுவாசமாய்! 19 , 20 , 21.

உன் வாசமே என் சுவாசமாய்! 18

அடுத்த அத்தியாயம் மக்களே! உங்களை கருத்துக்களைப் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள். (எபி 18  எபி 20 என்றிருக்கு )  உன் வாசமே என் சுவாசமாய்! 18     Continue reading உன் வாசமே என் சுவாசமாய்! 18

உன் வாசமே என் சுவாசமாய்! 17

அன்பு வாசகர்களே! ஏற்கனவே சொன்னமாதிரி ஆரம்ப அத்தியாயங்கள் பதினெட்டையும்  பதினாறாக எடிட் பண்ணியுள்ளதால் இது 17 வதாக வந்திருக்கு. pdf 19 என்று இருக்கு …இந்த எபியும் அடுத்ததும் மட்டும் ..    உன் வாசமே என் சுவாசமாய்! 17 கமெண்ட்ஸ் : பெண்மை                  … Continue reading உன் வாசமே என் சுவாசமாய்! 17

உன் வாசமே என் சுவாசமாய்! (இதுவரை )

அன்பு வாசகர்களே! கதையின் இதுவரை பதிந்த அத்தியாயங்களை ஒன்றாகத் தந்துள்ளேன் ..பதினெட்டு அத்தியாயங்கள் எடிட் பண்ணுகையில் பதினாறாக வந்துள்ளது . அவ்வளவே … உன் வாசமே என் சுவாசமாய்! (இதுவரை ) Continue reading உன் வாசமே என் சுவாசமாய்! (இதுவரை )

உன் வாசமே என் சுவாசமாய்! 17, 18

அன்பு வாசகர்களே! இதோ அடுத்த இரு அத்தியாயங்கள். உங்கள் கருத்துக்களைப் பகிர்ந்தால் மிக்க மிக்க மகிழ்வடைவேன். உன் வாசமே என் சுவாசமாய்! 17  உன் வாசமே என் சுவாசமாய்! 18 கமெண்ட்ஸ் : பெண்மை                              லேடீஸ் … Continue reading உன் வாசமே என் சுவாசமாய்! 17, 18

உன் வாசமே என் சுவாசமாய்! 15, 16

அன்பு வாசகர்களே! இதோ அடுத்த இரு பகுதிகள் . இதுவரை சத்தம் போடாது செல்பவர்கள்கதை எப்படிப் போகுதென்று சொல்லிவிட்டுப் போங்கோ.. உன் வாசமே என் சுவாசமாய்! 15  உன் வாசமே என் சுவாசமாய்! 16 கமெண்ட்ஸ்: பெண்மை                            … Continue reading உன் வாசமே என் சுவாசமாய்! 15, 16

உன் வாசமே என் சுவாசமாய்!14

அன்பு வாசகர்களே ! இதோ அடுத்த அத்தியாயம் .  வாசித்துவிட்டு உங்கள் கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள். உன் வாசமே என் சுவாசமாய்!  14 கமெண்ட்ஸ் : பெண்மை                              லேடீஸ்விங்க்ஸ்      Continue reading உன் வாசமே என் சுவாசமாய்!14

உன் வாசமே என் சுவாசமாய் ! 13

அன்பு வாசகர்களே ! இதோ அடுத்த    அத்தியாயம் . உன் வாசமே என் சுவாசமாய்!- 13 உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள். கமெண்ட்ஸ்: பெண்மை                                            … Continue reading உன் வாசமே என் சுவாசமாய் ! 13