உன் வாசமே என் சுவாசமாய்! 12

அன்பு வாசகர்களே!

இதோ அடுத்த அத்தியாயம் .

வாசித்துவிட்டு எப்படி என்று சொல்லுங்கள்.

உன் வாசமே என் சுவாசமாய்! 12

கமெண்ட்ஸ் : பெண்மை 

                            லேடீஸ் விங்க்ஸ் 

Advertisements

உன் வாசமே என் சுவாசமாய்! 9 , 10 , 11

அன்பு வாசகர்களே !

இதோ கதையின் மூன்று பதிவுகளை ஒன்றாகத் தந்திருக்கிறேன் .

வாசித்துவிட்டு உங்கள் கருத்துக்களைச் சொன்னால் சந்தோசமடைவேன்.

கல்பனா, ஜேம்ஸ் நாம் அடிக்கடி கேள்விப்படும் கதாபாத்திரங்கள் . 

எவ்வளவு விழிப்புணர்வு இருந்தாலும் கல்பனாக்கள் குறைவின்றி இருக்கவே செய்கிறார்கள் .. அப்போ ஜேம்ஸ்களிற்கு குறைவிருக்குமா? 

உலகமே கைக்குள் வந்துவிட்டதாலோ என்னவோ இப்படியான விடயங்கள் பரவலாக நம் பார்வைக்கு வருகின்றன.  திருந்தாத ஜன்மங்கள் என்று சொல்லிவிட்டு இலகுவில் கடந்து செல்ல முடியாது மனதையும் தாக்குகின்றன.

 இனி இவர்கள்  என்னவானார்கள் என்பதை கதையோட்டத்தில் பார்ப்போம் …

அத்தியாயம் 9

அத்தியாயம் 10

அத்தியாயம் 11

கமெண்ட்ஸ் : பெண்மை 

                          லேடிஸ் விங்க்ஸ் 

 

 

  

உன் வாசமே என் சுவாசமாய்! 8

அன்பு வாசகர்களே!

இதோ அடுத்த அத்தியாயம் .

உங்கள் கருத்துக்களை ஆவலோடு எதிர்பார்க்கிறேன்  .

உன் வாசமே என் சுவாசமாய்! 8

கமெண்ட்ஸ் : பெண்மை 

                           லேடிஸ் விங்க்ஸ் 

உன் வாசமே என் சுவாசமாய்! 7

அன்பு வாசகர்களே !

இதோ அடுத்த எபி..போனஸ்… 

உங்கள் கருத்துக்களைப் பகிர்ந்து செல்ல மறக்க வேண்டாம். 

உன் வாசமே என் சுவாசமாய்! 7

கமெண்ட்ஸ் : பெண்மை 

                            லேடிஸ் விங்க்ஸ் 

 

 

உன் வாசமே என் சுவாசமாய்! 6

அன்பு வாசகர்களே !

இதோ அடுத்த அத்தியாயம் . வாசித்துவிட்டு உங்கள் கருத்துக்களைப் பதிந்துவிட்டுச் செல்லுங்கள் .

உன் வாசமே என் சுவாசமாய்  6

கமெண்ட்ஸ் : பெண்மை 

                            லேடீஸ்விங்க்ஸ்

உன் வாசமே என் சுவாசமாய்! 5

அன்பு வாசகர்களே!

இதோ அடுத்த அத்தியாயம் . வாசித்துவிட்டு உங்கள் கருத்துக்களைப் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்.

உன் வாசமே என் சுவாசமாய்! 5

கமெண்ட்ஸ்: பெண்மை 

                            லேடீஸ்விங்க்ஸ் 

 

உன் வாசமே என் சுவாசமாய்!- 3 

அன்பு வாசகர்களே!

இதோ அடுத்த அத்தியாயம் .

வாசித்து ,உங்கள் கருத்துக்களை பதிந்து விட்டுச் செல்லுங்கள். 

உன் வாசமே என் சுவாசமாய்!- 3 

கமெண்ட்ஸ் : பெண்மை 

                                              லேடிஸ் விங்க்ஸ் 

உன் வாசமே என் சுவாசமாய்! 2

அன்பு வாசகர்களே!

இதோ அடுத்த அத்தியாயம்.

வாசித்து, உங்கள் கருத்துக்களை பதிந்துவிட்டுச் செல்லுங்கள் 

உன் வாசமே என் சுவாசமாய்! 2

கமெண்ட்ஸ் : பெண்மை 

                           லேடிஸ் விங்க்ஸ்