உன் வாசமே என் சுவாசமாய்!-1

அன்பு வாசகர்களே! முதல்பதிவு பதிந்துள்ளேன் . வாசித்துவிட்டு உங்கள் மனதில் தோன்றுவதை பதிந்துவிட்டுச் செல்லுங்கள். கிழமையில் இரு பதிவுகள் , திங்கள் வியாழன் நம்பி வந்து பார்க்கலாம்.    உன் வாசமே என் சுவாசமாய்! -1   கமெண்ட்ஸ் – பெண்மை                     … Continue reading உன் வாசமே என் சுவாசமாய்!-1

காதல் செய்த மாயமோ!(காவ்யா) புத்தக வடிவில்!

  அன்பு வாசகர்களே! மிக மிக மகிழ்ச்சியான செய்தி ஒன்றுடன் வந்துள்ளேன். ‘காவ்யா’ யாருமே மறந்திருக்க மாட்டீர்களே.. இணைய வாசகர்களின் ஏகோபித்த வரவேற்பையும், பல அழகிய ரிவ்யுகளையும் தந்து எனக்கு மிக்க நிறைவைத் தந்த கதை. சந்தோஷ், காவ்யா , சாந்தாம்மா, கலகல அபி மற்றும் வண்ணமயமான கல்லூரிக்காலம்  என நகரும் கதை,  இதோ,  நூல் வடிவில் … Continue reading காதல் செய்த மாயமோ!(காவ்யா) புத்தக வடிவில்!