நீ இல்லாமல் வாழ்வேதடி!-ஸ்ரீமதியின் பார்வையில்.

முதல் திருமணத்தால் காயப்பட்ட ரகு , வீட்டாரின் வற்புறுத்தலால் மறுமணத்திற்கு சம்மதிக்கிறான் .

சிந்து __ இவள் தான் கதையின் நாயகி , நான் மிகவும் ரசித்த கதாபாத்திரம் .

தாய் தந்தையை இழந்து திருமணம் செய்துகொள்ளாமல் ஆசிரியர் பணிக்காக தன்னை அர்பணித்துக் கொண்டவரால் வளர்க்கப்பட்டவள் .

இவர்கள் இருவரும் திருமணத்தால் இணையும் பொழுது , இயல்பாக ஏற்படும் சிறு சிறு உரசல்களையும் , எவ்வளவு அழகாக சமாளிக்கிறாள் என்பதையும் பார்க்கும் பொழுது , சபாஷ் போட வைக்கிறார் கதாசிரியர் .

எப்பொழுதுமே ஒரு வீட்டை அழகாக நடத்திச் செல்வது பெண்ணின் கையில் தான் இருக்கிறது என்று நினைப்பவள் நான் , ஒருவேளை அதனால் தானோ என்னவோ இந்தக் கதாபாத்திரம் என்னை அவ்வளவு கவர்ந்தது .

சின்ன கதை தான் என்றாலும் அழகான கதை .

Advertisements