மதுரா – ஸ்ரீமதி கோபாலன்

  பெண்ணைப் பெற்ற அனைவருக்குமே வெளிநாட்டில் வேலை செய்யும் மாப்பிள்ளை அமையவேண்டும் என்ற ஆசை இருக்கிறது இந்நாளில் ……

அப்படி பார்க்கும் மாப்பிள்ளை தவரானவனாக இருந்துவிட்டால் அந்தப் பெண்ணின் கதி …..அதை மைய்யப்படுத்தித் தான் இந்தக் கதை …..

ஏமாந்துவிட்டோம் என்று புரிந்ததும் கலங்காமல் பிரச்சனைகளை துணிந்து எதிர்கொள்ளும் மதுரா என்ற பெண்ணை …..வயிற்றுப் பிள்ளையாடு வெளிநாட்டில் அநாதரவாக நின்றாலும் ….அவளின் துணிவை அவளின் உணர்வுகளை அவ்வளவு அழகாக சொல்லி இருக்கிறார் ரோஸி ….

அவளின் நிலை அறிந்தும் அவளை நேசித்து ஏற்க காத்திருக்கும் கார்த்திக் ……அவனை ஏற்க முடியாமல் அவளின் மனதின் போராட்டம் …..என்று முழுக் கதையும் இப்படி வாழ்கையில் அடிபடும் பெண்ணின் மனநிலை எப்படி இருக்கும் என்பதையும் …..என்னதான் காயங்கள் ஆறினாலும் அதன் வடுக்கள் மறையாதே ……இது தான் யதார்த்தம் என்று சொல்லி ……கடைசியில் கதையை சுபமாக முடித்தற்கு பாராட்டுக்கள் ரோஸி …..

அழகான இலங்கைத் தமிழில் நகர்கிறது கதை …..நன்றி ரோஸி

Advertisements