மதுரா – வெரோனிகா

திருமணம் பந்தம் உறவுகளில் முதன்மையானது. அதுவும் இங்கு ஏமாற்றப்படுகிறது .

உறவுகள் அற்று ஊர் அறியா மொழி தெரியாத சூழ்நிலையிலும் நம்ம மதுரா பாரதி கண்ட பெண்ணாய் நிற்பது பெருமை……….

கார்த்தி கள் உலகில் அரிது என்றால் நித்தி கள் அரிதிலும் அரிது எவரும் தன்னை சகோதரருக்கு ready made familyஐaccept பண்ணமாட்டார்கள்……….

ஆனாலும் இந்த கதையை நான் சொந்த மண்ணின் நிஜங்களுடன் பார்க்கும் போது இங்கு மதுராக்கள் பல பல.

அதிலும் கவலை என்னவென்றால் தம் சொந்த இடத்தில் ஏமாற்றப்படுகிறார்கள் .ஆனாலும் தலை நிமிர்ந்து வாழ்க்கை வாழ்வது இல்லை .

உங்கள் எழுத்து இவர்களை அடைய வேண்டும்.

மிகவும் உயிரோட்டமான கருத்து கதைக்கு சிறப்பு.

…..உணர்வுகளை மிக இலகுவாக தட்டி எழுப்பும் நிகழ்வுகள் கதைக்கு மெருகு.. கதாபாத்திரங்களாக மாறச் செய்து திரைப்படம் பார்த்த திருப்தி கதையின் ப்ளஸ்……

கிளைமாஸ் அருமை

நித்தி தான் மிஸ்ஸிங். ….மொத்தத்தில் சுகந்தம்👍👍👍👍👌👌👌👌

Advertisements