என்றும் உன் நிழலாக! – பொன்

தாநாயகன் – வசீகரன் 
கதாநாயகி – நிதி.

தாய் நாட்டையும் ,சொந்தங்களையும் விட்டு தொலைவில் …..தூரத்து சொந்தமான மாமன் வீட்டில் அடைக்கலமாகும் நிதி அங்கே மாமியால் தினம் கரித்து கொட்ட்படுகிறாள்.
வேதனையை உள்ளடக்கி ,மாமியையும் புரிந்து அனுசரணையாக வாழும் நிதியின் நிலை படிப்பவர் நெஞ்சை உருக்கும் வகையில் இருக்கும் ,,நம் ரோசிக்காவின் எழுத்து நடை.

ரஞ்சன் ,நிதிஷ் என்னும் மாமன் பிள்ளைகளும்,மாமியின் அக்கா மகன் வசீகரனும் நிதிக்கு ஆறுதலாக இருக்க ……….அவள் வாழ்விலும் வசந்தம் வருகிறது வசீகரன் உருவில்.

காதலுக்கு தூது விட்டால் ………என்ன நிலை என்பதை ……ரஞ்சன் நிலையில் அறிந்து கொள்ளலாம்.

மாமா பையன் ரஞ்சனை தன் அண்ணனாய் காண,இறுதியில் தொலைந்த அண்ணனையும் கண்டு இணைகிறார்கள்.

சின்ன கதை தான் ….ஆனால் சொன்ன விதத்தில் …….அவ்வளவு அழகு,எதார்த்தம் ……..உணர்வுகள் எழுத்துல புகுந்து விளையாடுது.
மிஸ் பண்ணாமல் படிங்க.

Advertisements