நீயில்லாது வாழ்வேதடி! -சுதா ரவி

 

ரகு திருமணத்தால் பாதிப்பு அடைந்து தன உணர்வுகளை இழந்து வாழ்ந்து கொண்டிருந்தவனை ,தன் துடுக்குதனத்தாலும் ,அவன் மேல் உள்ள ஆசையை வெளிபடுத்தும் விதத்தாலும் ரகுவை கூட்டுக்குள் இருந்து வெளிக்கொண்டு வருகிறாள் சிந்து.

கணவன் மனைவிக்குள் வரும் பிணக்குகளை படிக்கும்போது நம் குடும்பங்களுக்குள் வரும் நிகழ்வை ஏற்படுத்திகிறது ஆசிரியரின் எதார்த்தமான எழுத்து.

ரகுவை மட்டுமல்லாது அவன் குடும்பத்தையும் அவர்களின் மன வேதனையிலிருந்து மாற்றி கொண்டு வரும் சிந்து நம் மனதில் உயர்ந்து கொண்டே போகிறாள்.

ரகுவின் தம்பி ரமேஷின் காதலை அதுவும் ரகுவின் முதல் மனைவியின் தங்கையுடன் என்பதை அறிந்து அதற்காக ரகுவிடமும் போராடும் விதமும் ஒரு குடும்பத்தில் நடக்கும் உணர்வு போராட்டங்களை அழகான இலங்கை தமிழில் வர்ண பூச்சுக்கள் இல்லாது கொடுத்திருப்பது மிகவும் அருமை.

ரோசி உங்கள் முதல் கதை அற்புதம்,அருமை……மீண்டும் உங்களிடம் இருந்து இது போன்ற படைப்புகளை எதிர் பார்க்கிறோம் .

Advertisements