நீயில்லாது வாழ்வேதடி! -சித்திரா. ஜி

 நீயில்லாது வாழ்வேதடி! 

ஒரு அழகிய நந்தவனத்தில் பூக்கின்ற பூக்களெல்லாம் மாலையாக மாற வேண்டுமானால் ஒரு உறுதியான நூல் வேண்டும் ……..பல நிகழ்வுகளால் சிதறி இருக்கும் ஒரு குடும்பத்தை நிலை குலையாமல் காக்கும் ஒரு பெண் வந்துவிட்டால் அவள்தான் அக்குடும்பத்தின் அச்சாணி…..அப்படியானவள் இக்கதையின் நாயகி சிந்து……..(பெயரில் தான் நதி பாய்ந்தால்….சுனாமி……ஏம்ம்பா இப்படியாஆஆஆஆஆஆஆஆ அடிப்பார்கள்)

ரகு..பெயருக்கேற்ற ரகுராமன்….நடந்தது..இரண்டு திருமணம்…ஆனால் அவனறிந்தது ஒற்றை ஆள்……..மனைவி தன்முதல் திருமணத்தை பற்றி பேசும் பொழுதெல்லாம் ரகுவின் மனநிலை………அவன் வெளியிடும் வார்த்தைகள்………அருமை rosei …

கணவன் மனைவியின் சண்டையின் வலிமையையும்…….வீரியத்தையும் ……..(.rosei அனுபவத்தின் வெளிப்பாடா…….) ரகுவிற்கும்…சிந்துவிற்கும் இடையில் நடக்கும் உரையாடல்கள்…..அடிதடிகள் ….இளமை…இனிமை..

அண்ணனின் முதல் திருமணம் நடந்த வீட்டின் பெண்ணை அவர்களின் திருமண நிகழ்விற்கு முன்பே கல்லூரி காலத்தில் காதலிக்கும் தம்பி ….அவர்கள் வீட்டு அச்சாணியை கொண்டு தன் திருமணத்தை முன் நடத்தி செல்வது அருமை……

காதலிப்பவர்கள் உறுதியாக இருந்தாலும்…இல்லாமல் இருந்தாலும் என்னென்ன நிகழும் என்பதை சுருங்கச் சொல்லி விளங்க வைத்துவிட்டார்…..ஆசிரியர்….

குடும்ப இதழில் வரத் தகுதியான கதை .

 

 

 

Advertisements