4 . சில்லிடும் இனிமைத் தூறலாய்!

1

 

மின்னிதழ் வடிவிலும் வெளியாகியுள்ளது 

Amazone.in

Amazone.com

 

வாழ்ந்த காலம் சிறிதோ பெரிதோ, உயிராக நேசித்து ஒருத்தர் ஒருத்தரில் இரண்டறக் கலந்த இணையின் பிரிவை,இன்னொருவரை அவ்விடத்தில் வைப்பதன் மூலம் நிவர்த்தி செய்வதென்பது இலகுவில் சாத்தியமாகுமா ?”

என்னுள் பலகாலமாக இருந்துவரும் இக் கேள்விக்கு(பள்ளி நாட்களின் ஒரு கதையை வாசித்ததன் விளைவு) எனக்குப் பிடித்தமான வகையில் கற்பனையில் பதில் எழுதியுள்ளேன்.

    என் மனதோடு மிகவும் நெருக்கமான கதை. ‘அழுத்தமாக எழுத முடியுமா?’ என்கின்ற பரீட்சை எழுதிப் பார்த்தேன் .

கிடைத்த விடை, மனதிற்கு மிகுந்த நிறைவைத் தந்தது.

Advertisements

2 thoughts on “4 . சில்லிடும் இனிமைத் தூறலாய்!

  1. ஹாய் பிரியா , இப்போதான் மா பார்த்தேன் .

    இந்தக் கதை இப்போ தான் புத்தகமாக வந்திருக்கு .

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s