9 . நிர்மலவதனா

நடைபாதையை உறங்குமிடமாகக் கொண்டு வாழும் கூரையற்றோரை ஆதாரமாக கொண்டு ஆரம்பிக்கும் கதையானது அடுத்து வரும் அத்தியாயங்களில் சுவாரசியமும் திருபங்களுமாக நகர்கின்றது .

“தந்தையின் இதயமாற்றுச்  சிகிச்சை வெற்றிபெற்று அவர் மீண்டு வருவாரா? என ஏங்கும் நாயகி அடுத்ததடுத்து சந்திக்கும் திடுக்கிடும் நிகழ்வுகள் , அவை அவள் வாழ்வில் உருவாக்கும் தாக்கங்கள்,  திடுமென்று நிகழும் திருமணம் , அதோடு பின்னிப்பிணைந்த ரகசியங்கள் என விறுவிறுப்பாக நகருகின்றது கதை!”

‘நீங்களே எழுதியதை நீங்களே இப்படிச் சொன்னால் எப்படி ?’ என்றெல்லாம் முணுமுணுப்பு கேட்குதே! 

நான் சொல்வது உண்மையா என்றறிய கதையை வாசித்துப் பாருங்கள்.

 

இக்கதைக்கான ‘பெண்மை’ மற்றும்  ‘லேடீஸ்விங்க்ஸ்’ தளங்களின் வாசகர்கள்  பகிர்ந்து கொண்ட கருத்துக்களை கீழேயுள்ள திரிகளில் வாசிக்கலாம் .

 

பெண்மை 

லேடீஸ்விங்க்ஸ்

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s