1 . நீயில்லாது வாழ்வேதடி!

rt innature (1)

 

மின்னிதழ் வடிவிலும் வெளியாகியுள்ளது 

Amazone.in

Amazone.com

விளையாட்டு விளையாட்டாக எழுதிய மூன்று சிறுகதைகளுக்குப் பிறகு ‘என்னாலும்  நாவல் எழுத முடியுமா?’ என, பரீட்சித்துப் பார்த்ததில் உருவான  குறுநாவல். 

  இக்கதையை வாசித்து , முகமறியா இணைய நட்புகள் தந்த ஊக்கம், தொடர்ந்து எழுத்துப் பரீட்சையில் ஈடுபட வைத்துள்ளது. 

  “நாயகி சிந்து, பன்னிரண்டு வயது சிறுமியாக இருக்கையில், எதிர்பாராத கோரவிபத்தொன்றில் தன்  உற்ற குடும்பத்தை தொலைத்துவிடுகிறாள்.

    பாதுகாப்பும் அரவணைப்பும் தொலைத்து நின்றவளை அரவணைத்துக் கொள்கிறார் லக்ஷ்மி ; அவளின் சிறியதாயார் .

  வளர்ந்து பெரியவளாகி ஒரு ஆசிரியையாகிய சிந்து கலகலப்புக்கு உற்ற தோழி!

  அவள் வாழ்வில் காலெடுத்து வைக்கிறான் கணவன் ரகு!”

ரகுவின் மனநிலைக்கான காரணம் என்னவோ!?

  கனத்த மனதோடு அவள் வாழ்வில் நுழைபவனால் அவள் வாழ்வு கனத்துப் போகின்றதா?

அறிந்துகொள்ள, கதையை வாசியுங்கள் வாசகர்களே!

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s