மறுதலிப்பு.

வாசகர்களே,

உங்கள் கருத்துக்களைத் தெரிவித்தால் என் எழுத்தை மெருகேற்ற பயனுள்ளதாக இருக்கும்.

மறுதலிப்பு!

 

Advertisements