மறுதலிப்பு.

            மறுதலிப்பு! – ரோசி கஜன்            சுறுசுறுப்பான காலைப்பொழுதொன்று!       ஆதவனின் உக்கிர நகைப்பைச் சிறிதும் பொருட்படுத்தாத அந்நகரம், சுறுசுறுப்பாக இயங்கிக் கொண்டிருந்தது!   அன்று நல்ல மூகூர்த்தநாளும் கூட! நகரத்தின் மையத்திலிருந்த அத்திருமண மண்டபத்தை நோக்கி விருந்தினர் சென்ற வண்ணமிருந்தனர்.    குதூகலம் தரும் திரையிசை மிதமான ஒலியில் தவழ, அவற்றோடு … Continue reading மறுதலிப்பு.