ஆசை யாரைத்தான் விட்டது …??

   இதற்கு நானும் விதிவிலக்கில்லை என்பதற்கான சிறு உதாரணம் கீழேயுள்ள சிறுகதை.     பெண்மை இணையதளத்தில் தை 2014 இல்,  மாதம் ஒரு சிறுகதை எவரும் எழுதலாம் என்று அறிவிக்கப்பட்டது.     அதுவரை நான் வாசித்த கதைகளுக்கு சின்னதாக ரிவ்யூக்கள் எழுதி இருந்த நான், ஒரு சிறு ஆவலில் எழுதிய என் முதல் படைப்பு … Continue reading ஆசை யாரைத்தான் விட்டது …??